ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นักข่าวกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น วิธีการในการห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากแล้วก็การให้กู้หนี้ยืมสิน (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายแล้วก็สามัญชนจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมทั้งเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานกำกับ กระทั่งบางทีอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความเสียหายของประชาชน

เหตุเพราะยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในแล้วก็เมืองนอก แล้วก็ตอนนี้มีผู้ให้บริการในต่างชาติหลายรายที่เผชิญกับปัญหาด้านสภาพคล่องกระทั่งต้องหยุดให้บริการแล้วก็มีการหยุดการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการในการควบคุมดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลแล้วก็นำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบกิจการทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ผลตอบแทนดังกล่าวมิได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากหาประโยชน์ (ดังเช่น อาจมาจากงบประมาณสนับสนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป ฯลฯ) ก็ตาม เว้นแต่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการขายตามหลักมาตรฐานที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3.ห้ามทำการโปรโมทหรือชักชวนคนทั่วๆไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อาทิเช่น เป็นหนทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบกิจการได้ ฯลฯ

ยิ่งไปกว่านี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการปรับแก้การเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็การกำหนดราคาการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน แล้วก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ